Lifechip.pl

Strona główna

Portal jest stworzony i prowadzony dla Wszystkich Tych, którzy zadają pytania egzystencjalne i szukają odpowiedzi. Przedstawia wiedzę o Istocie Stworzenia Człowieka oraz mechanizmach związanych z funkcjonowaniem  w tej przestrzeni.

Animacja ukazuje Procesor tworzący Słowo obecnie zwane BAJT,
poszczególne skrzydła są źródłem Bitów, zmiany obrotu skrzydeł tworzy nowe poszczególne Bajty, zestawy Procesorów budują pojęcia wyższego rzędu.

LIFECHIP - PROCESOR ŻYCIA

KOŁA w których jest Życie - wg. Księgi Ezechiela

Gospodarzem portalu jest Janusz Lusiński, autor Wykładu i źródło Informacji.
Świadomość, która dokonała przeniesienia Wiedzy obowiązujących w wielu otaczających Nas przestrzeniach,
jej tłumaczenia i adaptacji do obowiązującej nomenklatury naukowej,
aby wprowadzić Czytelników w Trzecie Milenium - Nowe Jeruzalem (publikuje pod imieniem Eljasz)

Każdy prezentowany tu bit informacji można zweryfikować na podstawie obowiązujących doświadczeń naukowych.

Doświadczenie jest święte jednak interpretacja naukowca w wielu przypadkach jest ułomna.

Czy człowiek poznał już pełny Obraz Stworzenia? - nawet nie zajrzał do przedsionka wiedzy, gdyż naukowcy swoimi doświadczeniami udowadniają jedynie kreację życia bez udziału Boga. Trudno więc, aby mogli połączyć przekazaną przez Niego wiedzę z wynikami swoich doświadczeń. Jednak wychodząc z odmiennych założeń początkowych wykorzystajmy, doświadczenia, wiedzę i osiągnięcia cywilizacyjne w połączenie z wiedzą Objawioną, do kreacji nowej wizji człowieka. Zapraszam do lektury o Istocie człowieka, wiedzy przedstawiającej i udowadniającej dualizm człowieka, jako oddzielne cząstki somy i psyche. Badania naukowe udowadniające zjawisko elektrycznej aktywności mózgu NIE są poparte żadną teorią fizyki elektromagnetyzmu. NIKT na świecie nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie - w jaki sposób prąd przechodzi z neuronów kory na powierzchnię głowy? Prądy są pochodzenia zewnętrznego.


 

Nie jestem wykonawcą przeznaczenia.  Nie mam skąd przyjść i nie mam dokąd pójść. Jestem poza czasem i przestrzenią,  ale Jestem zawsze, nieustannie w Tobie, jako maleńka cząstka ogromnej myślącej  materii. Udało Ci się rozbudzić Mnie w Sobie, a teraz JA rozbudzam Ciebie

O mądrości

Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; (25) zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; (26) nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. (27) Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, (28) gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy Źródła wielkiej otchłani umacniał, (29) gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. (30) Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

Czy człowiek poznał już pełny Obraz Stworzenia? - nawet nie zajrzał do przedsionka wiedzy, gdyż naukowcy swoimi doświadczeniami udowadniają jedynie kreację życia bez udziału Boga. Trudno więc, aby mogli połączyć przekazaną przez Niego wiedzę z wynikami swoich doświadczeń. Jednak wychodząc z odmiennych założeń początkowych wykorzystajmy, doświadczenia, wiedzę i osiągnięcia cywilizacyjne w połączenie z wiedzą Objawioną, do kreacji nowej wizji człowieka. Zapraszam do lektury o Istocie człowieka, wiedzy przedstawiającej i udowadniającej dualizm człowieka, jako oddzielne cząstki somy i psyche. Opracowanie zawiera wyjaśnienia dotyczące systemów sterowania metabolizmem oraz udowadnia,że człowiek nie myśli mózgiem i mózgiem NIE jest

Copyright © 2014 Lifechip.pl