Lifechip.pl

Spis treści

tematy części 1
(dostępne na portalu)
WSTĘP
Świadomość - Procesor.
Zasada działania Procesora.
Bóg Zastępów – Ojciec Niebieski.
Chwała - Ciężki.
Zagadnienie Istoty Morza.
Kim był Prorok, Wolna Wola.
Muzyka w społeczności.
Najważniejsze jest PRAWO.
Kształtowania stanów Miłości – Inteligencja.
Coś o pamięci.
Zagadnienie korpuskularnego charakteru budowy materii świata.
Skąd bierze się Olej i Mąka?
Struny – Palmy.
Tworzenie Energii Mocy.
Neuron - wzmacniacz.
Kanały energetyczne i zasady przekazywania informacji.
Pokarmy.
Dlaczego krew jest nazywana duszą?
Tworzenie kanałów kontaktu z drugą stroną struny.
Niewyjaśnione naukowo zjawisko spalania.
Budowa atomu.

Budowa ROZUMU.
System Operacyjny – umieszczenie zasilanie w energię.
Znaczenie wzorów umieszczonych w świątyni jerozolimskiej oraz
ich związek z naukami o sterowaniu informacją genetyczną.
Sieci łączności.
Wprowadzenie dotyczące snu i sieci.
Bariery gatunkowe.
System tworzenia obrazów.
Bilans energetyczny wykonywanych obrazów.
Przyczyny występowania choroby nowotworowe.
Twarze Boga – Triada.
Mur Nienawiści – podział Lewo-Prawo.
Systemy połączeń Świadomości.
Małżeństwo.
Proces programowania energii Kształtu.
Instrumenty wykonawcze zjawisk paranormalnych.
Założenie Efodu.
Wizualizacja informacji w poszczególnych przestrzeniach.
Życie Świadomości w trakcie snu.
Niszczenie struktury sterowania przez krzem.
Przyczyny blokad na granicy przesyłu informacji.
Komnaty naszej egzystencji.
Zagadnienie grawitacji.
System kontroli Prawa przez Enigmę Ziemi.
Wytwarzanie lekarstwa na entropię Wszechświata.
Mechanizmy warunkujące o śmierci.
Co umożliwia przedłużenie życia? – KARMA
Ekrany wizualizacji obrazów.
Tkanka neuronowa jako wzmacniacz dla...
Mechanizm tworzenia stanów psychicznych.
Mechanizmy działania głośni.
Taśma naszej drogi życiowej.
Stopa i jej system receptorów sterujących.
Połączenie ciała materialnego ze Świadomością.
Podłączanie nowej Świadomości do systemu sieci.
Aborcja.
Jak obca Świadomość staje się ziemską.
Zakończenie.

Copyright © 2014 Lifechip.pl