Lifechip.pl

Wykład

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią przekazu. Tu, na portalu, w formie wykładu, publikujemy tylko część dostępnych materiałów. Całość pierwszego, wstępnego działu jest już zebrana w postaci książki. Można ją zamówić pisząc do autora (adres podany na końcu wstępu).

Wiedza ta, może okazać się nie do przyswojenia dla wszystkich i od razu. Po pierwszym przeczytaniu, proszę wrócić jeszcze raz i jeszcze raz do tekstu.

Tekst jest przeznaczony przede wszystkim dla tych którzy szukają odpowiedzi, a w zasadzie dla tych którzy już zadają sobie pytania. Dokładna analiza tekstu i wszystkich zawartych tam treści pozwoli każdemu uczynić wielki krok ku zrozumieniu siebie i otoczenia w którym się znalazł.

Na portalu znajduje się również forum. Jest to miejsce do uzupełniania i uszczegóławiania poznanych treści.

Proszę szczególnie zwrócić uwagę na informację, że człowiek nie myśli mózgiem i nim nie jest. Człowiek jest ciałem i

ŚWIADOMOŚCIĄ.

Należy o tym pamiętać zawsze. Opisy w wykładzie dotyczą właśnie relacji Ja-Świadomość, a nie Ja-ciało materialne.

Ziemskie ciało materialne to tylko pojemnik, wehikuł, umożliwiający egzystencję w stworzonych i dokładnie sprecyzowanych stałych fizykalnych.

Życzę wszystkim mądrości i rozwoju duchowego uprawniającego do spokojnego patrzenia w przyszłość.

p.s.

na portalu znajduje się tylko część dostępnych materiałów. 

Dla wszystkich, którzy zainteresowani są całością wykładu lub rozszerzeniem któregokolwiek z tematów zostawiamy adresy kontaktowe, pod którymi można otrzymać szczegółowe instrukcje odnośnie zamówienia i wysyłki.

Copyright © 2014 Lifechip.pl