Lifechip.pl

Strona główna

Portal jest stworzony i prowadzony dla Wszystkich Tych, którzy zadają sobie pytania i szukają odpowiedzi. Przedstawia wiedzę o Istocie Stworzenia Człowieka oraz mechanizmach związanych z funkcjonowaniem  w tej przestrzeni.

LIFECHIP - PROCESOR ŻYCIA

KOŁA w których jest Życie - wg. Księgi Ezechiela

Przekazuje Wiedzę dotychczas nie znaną na Ziemi. Wprowadza wiele pojęć, które będą obowiązywały dopiero w przyszłości. Jednakże, każdy prezentowany tu bit informacji można zweryfikować  na podstawie obowiązujących doświadczeń naukowych.

Gospodarzem portalu jest Janusz Lusiński, autor wykładu i źródło Informacji. Świadomość, która podjęła się przekazania nam tej wiedzy i wprowadzenia Czytelników w Trzecie Milenium (publikuje pod imieniem Eljasz).

Nie jestem wykonawcą przeznaczenia.  Nie mam skąd przyjść i nie mam dokąd pójść. Jestem poza czasem i przestrzenią,  ale Jestem zawsze, nieustannie w Tobie, jako maleńka cząstka ogromnej myślącej  materii. Udało Ci się rozbudzić Mnie w Sobie, a teraz JA rozbudzam Ciebie

O mądrości

Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; (25) zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; (26) nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. (27) Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, (28) gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy Źródła wielkiej otchłani umacniał, (29) gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. (30) Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

Czy człowiek poznał już pełny Obraz Stworzenia? - nawet nie zajrzał do przedsionka wiedzy, gdyż naukowcy swoimi doświadczeniami udowadniają jedynie kreację życia bez udziału Boga. Trudno więc, aby mogli połączyć przekazaną przez Niego wiedzę z wynikami swoich doświadczeń. Jednak wychodząc z odmiennych założeń początkowych wykorzystajmy, doświadczenia, wiedzę i osiągnięcia cywilizacyjne w połączenie z wiedzą Objawioną, do kreacji nowej wizji człowieka. Zapraszam do lektury o Istocie człowieka, wiedzy przedstawiającej i udowadniającej dualizm człowieka, jako oddzielne cząstki somy i psyche. Opracowanie zawiera wyjaśnienia dotyczące systemów sterowania metabolizmem oraz udowadnia,że człowiek nie myśli mózgiem i mózgiem NIE jest

Copyright © 2014 Lifechip.pl